Verksamhetsberättelse 2005, Eskilstuna Oratoriekör

 

Styrelsen får härmed avge följande verksamhetsberättelse för det gångna året.

Under året har styrelsen bestått av:

 

Per-Lennart Isaksson, körledare och ständig ledamot

Karin Ingelson, ordförande

Jörgen Lindström, kassör

Henrik Strand, sekreterare

Eva Johansson, ledamot och ansvarig för InfoNytt

Gunnar Fogelberg, ledamot

 

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden.

Antalet aktiva medlemmar var vid årets slut 49 st. Under året har 6 nya medlemmar tillkommit, nämligen sopranerna Carna Fredriksson, Jennie Larsson och Elin Sandberg, tenoren Örjan Gustafsson samt basarna Göran Ekegren och Agne Saläng. De nya körmedlemmarna hälsas varmt välkomna. Behovet av ytterligare tenorer kvarstår.

 

Medlemsavgiften har varit 100 kr/år.

 

Konserter och andra aktiviteter

Den 11 mars. Per-Lennarts 60 årsdag. Trevlig samvaro och rolig jubileumssång skriven av Helena Wallin

 

Den 17 april. Körkonsert i Klosters kyrka, Kyrkomusik från romantiken, tillsammans med Ars Musica. Dag Lundin skrev i recensionen bl a ”Brahms motett…visade på körens utomordentliga säkerhet gällande stämbalans och intonation av krävande intervall”.

 

Den 3 maj. Stefans Majgala, Stålforshallen. Jubileumskonsert i samband med Stefan Dahlbergs 50-årsdag. Vi bildade tillsammans med Ars Musica bakgrundskör i Dryckesvisan ur la Traviata av Verdi, Habanera ur Carmen av Bizet och sjöng själva Vårnatt av Stenhammar. Förutom Stefan Dahlberg fanns bl a tre hovsångerskor på plats; Lena Nordin, Britt-Marie Aruhn och Birgitta Svendén. Fantastisk konsert som avslutades med ett bejublat framträdande av Christer Lindarw.

 

Den 6 juni. Stora Sundby slott, Nationaldagskören framförde fosterländska sånger. Högtidligt som alltid.

 

Den 17-21 juni. Resa till Garda i Italien. Sjöng under söndagens gudstjänst i stora kyrkan i Garda. Eftersom kyrkokören sjunger himmelsk musik, som inte får störas av att åhörarna ser sångarna och då skulle kunna förirras i tanken, stod vi bakom altaret. Postludiet fick dock sjungas synligt. De efterföljande applåderna var både varma och långvariga. (Inom parentes kan nämnas att en okänd präst kom fram till undertecknad och tryckte min hand och sade: ”Congratulations”, vilket härmed framföres till resten av kören). I övrigt en mycket lyckad resa med Jörgen som trygg reseledare. Vi fick möjlighet att lära känna varandra under andra former än våra veckovisa repetitioner.

 

Den 24 augusti. Konsert i Husby-Rekarne kyrka med Italienresans reportoar.

 

Den 26 november. Körkonsert i Klosters kyrka, tillsammans med Ars Musica. Esbjörn Lindén skrev i recensionen ”Den manliga delen av kören fick chansen att visa sin väl samstämmiga förmåga i Howells anthem…”. Om Hovlands motett skrev han ”Hade det varit ett mästarprov så hade de säkerligen fått med beröm godkänt – så skickligt lyckades P-L I navigera sina sångare genom detta mäktiga musikstycke”.

 

Den 17 december. Julsånger i Klosters kyrka, körens 40-årsjubileum och Per-Lennarts 25-årsjubileum som Oratoriekörens ledare. Richard Berg skrev ”I Voglers Hosianna och Otto Olssons Advent demonstrerade kören en imponerande dynamisk insikt”, vidare skrev han ”…att kören i princip kom bäst till sin rätt i a capella-avsnitten, då de dynamiskt inte alltför dominerande sopranerna bidrog till en mjuk klang och välgörande homogenitet”. Efter konserten följde Jubileumsfest, mycket trevligt ordnad av festkommittén.

Ett härligt musikår har det varit. Vi tackar Per-Lennart och varandra för fint samarbete och ett gott kamratskap.

 

Eskilstuna 2006-02-18

 

Å styrelsens vägnar

 

Karin Ingelson

Ordförande