Verksamhetsberättelse 2006, Eskilstuna Oratoriekör

Styrelsen får härmed avge följande verksamhetsberättelse för det gångna året.

 

Under året har styrelsen bestått av

Per-Lennart Isaksson, körledare och ständig ledamot

Karin Ingelson, ordförande

Jörgen Lindström, kassör

Henrik Strand, sekreterare

Eva Johansson, informatör

Ingela Ehrenström, klubbmästare

Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden.

Antalet aktiva medlemmar var vid årets slut 48 st, varav 5 har tillkommit under året. Dessa är sopranerna Kari Jess och Anna Kronberg-Wennerberg, alten Anneli Hedström, tenoren Peter Höglund samt basen Peter Szorath. De nya körmedlemmarna hälsas varmt välkomna.

Behovet av ytterligare tenorer kvarstår.

 

Medlemsavgiften har varit 150 kr/år.

 

Konserter och andra aktiviteter

Den 11 mars. Klosters kyrka. Konsert nr 4 ur ”Konsertturnén Bach’s samtliga orgelverk”. Ulf Samuelsson spelade orgel och vi sjöng några koraler. Roligt att delta i denna fantastiska satsning av Ulf Samuelsson, 24 konserter under 24 månader!

 

Den 8 april. Körkonsert i Klosters kyrka, Från renässans till nutid. Gästartist var Stefan Therstam, som bl a improviserade på stora orgeln. Fantasifullt och spännande. Vi sjöng ett antal småstycken av Palestrina, Buxtehude, Purcell,

Stanford, Bäck m fl.

 

Den 3 maj. Stefans Majgala, Stålforshallen. Dirigerade av Gustaf Sjökvist sjöng vi tillsammans med Ars Musica bl a zigenarkören ur Verdi’s Trubaduren, finalen ur Bizet’s Carmen samt körer ur Trollflöjten. Stefan Dahlbergs gäster denna gång var hovsångerskorna Britt-Marie Aruhn och Ingrid Tobiasson, Lill Lindfors samt årets stipendiat Jens Malmkvist. Konserten avslutades med Lills dråpliga parodi Operadöden. Vi agerade bakgrundskör och hade mycket svårt att hålla oss för skratt. Patrik Uhlman skrev i EK ”Gustaf Sjökvist i dirigentpulten får Eskilstunas symfoniorkester liksom Ars Musica-kören och Oratoriekören att låta rent professionella”!

 

Den 17 maj. Vårens köravslutning hemma hos Karin i Skogstorp. Sallad och vin ordnat av festkommittén. För Karin blev det ett oförglömligt ögonblick när hon hade tagit ner flaggan, och på väg upp mot huset, plötsligt ser och hör kören, uppställda på altanen, brista ut i Bort allt vad oro gör och Uti vår hage. Andäktig stund med mycket känslor.

 

Den 6 juni. Stora Sundby slott, Nationaldagskören framförde fosterländska sånger. Högtidligt som alltid.

 

Den 2 september. Körinternat som reducerades till heldagsrepetition i Centrumkyrkan i Kungsör. Konditoriet bredvid ansåg sig ha världens bästa munkar, vi samtyckte.

 

Den 28 oktober. Klosters kyrka. Vi deltog åter i ”Konsertturnén Bach’s samtliga orgelverk”. Denna gång var det dags för konsert nr 10. Ulf Samuelsson spelade orgel och vi sjöng några koraler. Många intressanta kommentarer till musiken i ett programblad av Hans Fagius. Exempelvis: Koralen ”Liebster Jesu, wir sind hier” är för orgeln femstämmig med kanon mellan sopran och alt i högerhanden, två ackompanjerande stämmor i vänster hand och basen i pedalen. Om ”Durch Adams Fall ist ganz verderbt” skriver Fagius ”De fallande intervallen symboliserar givetvis Adams fall, medan den obehagliga harmoniken, där durackord ”förstörs” till mollackord, bör vara en bild av människans synd. Satsen är som ett enda sorts ångestskri från hela mänskligheten”. Han var inte så lätt den gamle Bach!

Organist och körledare tackades denna gång med en flaska rödvin vid namn Bach, vilket tycktes uppskattat.

 

Den 18 och 19 november. Körkonsert tillsammans med Oratoriekören i Strängnäs i Klosters kyrka och domkyrkan i Strängnäs. Huvudnumret var Vaughan Williams

g-mollmässa för dubbelkör. Verket var inte helt lätt att sjunga och någon mer repetition hade inte varit fel. Richard Berg skrev i EK bl a ”De båda körerna visade upp många goda kvaliteer, solokvartetten klingade rent och vackert, och dirigenterna gjorde ett duktigt arbete, framför allt i ett par mycket skickligt maskerade omstarter, när kören hade hamnat lite på sniskan”. Söndagens konsert i Strängnäs gick bättre.

 

Den 20 december. Julsånger i Klosters kyrka. Nästan fullsatt kyrka onsdag kväll, några dagar före julafton. Har det blivit en tradition för vår publik att vi sjunger in julen? Det känns nästan så.

Ett spännande musikår har det varit. Vi tackar Per-Lennart och varandra för fint samarbete och ett gott kamratskap.

Eskilstuna 2007-02-07

 

Å styrelsens vägnar

Karin Ingelson

Ordförande