Verksamhetsberättelse 2007, Eskilstuna Oratoriekör

 

Styrelsen får härmed avge följande verksamhetsberättelse för det gångna året.

 

Under året har styrelsen bestått av:

 

Per-Lennart Isaksson körledare och ständig ledamot

Karin Ingelson ordförande

Jörgen Lindström kassör

Henrik Strand, sekreterare vårterminen, avgått ur styrelsen och kören därefter

Torbjörn Olsson, ledamot och sekreterare höstterminen

Ingela Ehrenström, klubbmästare

 

Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden.

 

Antalet aktiva medlemmar var vid årets slut 46 st, varav 5 har tillkommit under året. Dessa är sopranerna Lena Puman och Karin Winberg, altarna Kajsa Björk och Marie Davoust samt basen Leif Carlström. De nya körmedlemmarna hälsas varmt välkomna. Några personer har lämnat kören eller övergått i passivt medlemskap.

Behovet av ytterligare tenorer kvarstår.

 

Medlemsavgiften har varit 150 kr/år.

 

Konserter och andra aktiviteter

Den 10 februari. Halvdagsövning för damerna med sångpedagogerna Birgitta och Linnea Brorson. Mycket lyckad och uppskattad av oss alla. Det var då vi lärde oss att sjunga med drakulaleende, lyftade i en tänkt tråd från hjässan medan vi andas med magen!

 

Den 21 april. ”Par i kör” med kören A Capriccio i en liten sal i Västerås Konserthus. Den stora publik som vi hoppats på uteblev. Salen var bara halvfull, vilket visades sig passa oss utmärkt, eftersom vi inte helt kom till vår rätt. Vi sjöng vårsånger och folkvisor.

 

Den 3 maj. Stefans Majgala, Stålforshallen, för tredje året i rad. Dirigerade av Gustaf Sjökvist sjöng vi tillsammans med Ars Musica ur Tjajkovskijs Eugen Onegin. Stefan Dahlbergs stipendium delades ut till Andrea Hagman, som också medverkade.

 

Den 30 maj. Vårens köravslutning hemma hos Karin i Skogstorp. Sallad och vin ordnat av festkommittén. Provlyssnade på några takter ur Faurés Requiem inför höstens program.

 

Den 6 juni. Stora Sundby slott, Nationaldagskören framförde fosterländska sånger. Högtidligt som alltid.

 

Den 26 september. Sångpedagog Ing-Marie Janzon övade med herrarna. De tränades bland annat i individuell improvisation inför gruppen (fy så otäckt, anmärkning av undertecknad). Uppskattat och lärorikt var omdömet.

 

Den 27 oktober Klosters kyrka. Vi deltog åter i ”Konsertturnén Bach’s samtliga orgelverk”. Denna gång var det dags för konsert nr 22 och den sista i Kloster. Ulf Samuelsson spelade orgel och vi sjöng några koraler.

 

Den 24 november Årets stora konserthändelse för kören. Klosters kyrka. Faurés Requiem och Cantique de Racine samt ytterligare några småstycken av Duruflé och Franck. Äntligen kom vi till vår rätt. Bara vår egen kör samt några inlånade tenorer. Samt solisterna Linnea och Mathias Brorson och en av Per-Lennart hopplockad orkester med harpa. Vi var så bra! Tyvärr kom inte pressen och skrev om oss, men det behövdes inte eftersom vi kände att det gick bra och röster ur publiken var mycket positiva.

 

Den 19 december. Julsånger i Klosters kyrka. Nästan fullsatt kyrka onsdag kväll, några dagar före julafton. Detta har blivit vår tradition och publiken kommer. Känns mycket roligt och uppskattat att påbörja julfirandet med denna konsert!

 

Ytterligare ett härligt musikår har gått tillända. Vi tackar Per-Lennart och varandra för fint samarbete och ett gott kamratskap.

Eskilstuna 2008-02-07

 

Å styrelsens vägnar

Karin Ingelson

Ordförande