Verksamhetsberättelse 2008, Eskilstuna Oratoriekör

 

Styrelsen får härmed avge följande verksamhetsberättelse för det gångna året. Under året har styrelsen bestått av

Per-Lennart Isaksson körledare och ständig ledamot

Karin Ingelson, ordförande

Jörgen Lindström, kassör

Torbjörn Olsson sekreterare

Kari Jess

Marie Rydén-Davoust

 

Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden.

 

Antalet aktiva medlemmar var vid årets slut 50 st, varav 2 har tillkommit under året. Dessa är altarna Eva Carlén och Charlotta Eriksson. De nya körmedlemmarna hälsas varmt välkomna. Några personer har lämnat kören eller övergått i passivt medlemskap.Behovet av ytterligare tenorer kvarstår.

 

Medlemsavgiften har varit 150 kr/år.

 

Konserter och andra aktiviteter

Den 27 april Stefans Majgala, Stålforshallen, för fjärde året i rad. Dirigerade av Gustaf Sjökvist sjöng vi bl a Wagner tillsammans med Ars Musica. Stefan Dahlbergs stipendium delades i år ut till Kristina Martling, som också medverkade. Dag Lundin skrev i EK ”de tre stora ensemblerna, Eskilstuna symfoniorkester, Ars Musica-kören och Oratoriekören, inspirerade varandra till stordåd, där den klangliga rondören stundtals var förvillande lik en av Operans mest skimrande kvällsföreställningar”

 

Den 11maj. Vårens stora musikhändelse, Händels Messias (del 2 och 3). Glada att ha våra vänner Andrea Hagman, Ing-Marie Janzon, Stefan Dahlberg och Mathias Brorson som solister. Musiken framfördes av Per-Lennart handplockad orkester. Dag Lundin skrev i EK ”Oratoriekören bjöd på en frisk, praktfull klang med tilltalande balans och fräsch klangkolorit. Inte minst nådde kören verkligt exceptionella höjdpunkter i de stora, festsprakande köravsnitten”. Vidare skrev han ”Per Lennart Isaksson, konsertens dirigent, lämnade ingenting åt slumpen, och serverade en välrepeterad och klangfull Messiastolkning med fint valda tempi”.

 

Den 4 juni Vårens köravslutning hemma hos Karin i Skogstorp. Plockmat anordnad av för tillfället hopsatt sopran-festkommitté. För omväxlings skull var vädermakterna goda mot oss, så att vi kunde sitta ute.

 

Den 6 juni Stora Sundby slott, Nationaldagskören framförde fosterländska sånger. Högtidligt som alltid.

 

Den 27 september – 22 november. Musicalen Show Boat sätts upp av Sörmlands Musik & Teater på Lokomotivet. Vår kör medverkar tillsammans med Ars Musica, Gamla stadens musikklasser, Gamla stadens kammarkör, en kör från Sydafrika samt solister. Hela hösten jobbade vi med repetitioner och därefter föreställningarna. Vi agerade och sjöng dels på scenen i vackra dräkter, gjorda av Camilla Thulin, dels sjungande från en backstagestudio, kallad Cotton Blossoms kölsvin. Detta kölsvin var en intressant företeelse, ca 30 personer satt hopträngda i ett litet rum draperat med svart duk, med två monitorer, den ena visade dirigenten den andra visade scenen. Sången gick ut genom en mikrofon mellan monitorerna.

Från Oratoriekören deltog 39 sångare och vi sjöng i genomsnitt 17 föreställningar vardera. Alla var oerhört engagerade och gav mycket tid till detta projekt, trots jobb och annat i det privata livet. Projektet skapade en god sammanhållning bland samtliga medverkande och alla tyckte nog att det var en väldigt rolig höst, trots mycket arbete.

Föreställningen fick stor uppmärksamhet i media och varje kväll kom bussar fyllda med publik från fjärran orter. Publiksiffrorna översteg arrangörens budget.

 

Den 17 december. Vår traditionella konsert med julsånger i Klosters kyrka. Återigen en fullsatt kyrka en onsdagkväll, veckan före julafton. Denna gång med organisten Bruno Wallenström från Gällivare. Applåderna var varma och uppskattande. Kändes roligt och bra att åter vara samlade och sjunga vår mer normala repertoar efter hela höstens arbete med Show Boat.

 

Ytterligare ett musikår har gått tillända. Vi tackar Per-Lennart och varandra för fint samarbete och ett gott kamratskap.

Eskilstuna 2009-02-19

 

Å styrelsens vägnar

Karin Ingelson

Ordförande