Verksamhetsberättelse 2009, Eskilstuna Oratoriekör

 

Styrelsen får härmed avge följande verksamhetsberättelse för det gångna året.

 

Under året har styrelsen bestått av

 

Per-Lennart Isaksson, körledare och ständig ledamot

Karin Ingelson, ordförande

Jörgen Lindström, kassör

Torbjörn Olsson, sekreterare

Kari Jess

Marie Rydén Davoust

 

Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden.

 

Antalet aktiva medlemmar var vid årets slut 48 st, varav 4 har tillkommit under

året. Dessa är sopranerna Eva Henriksson, Josephine Härdin och Gerd Söderling samt alten Stina Larsson. De nya körmedlemmarna hälsas varmt välkomna. Några personer har lämnat kören eller övergått i passivt medlemskap.

Behovet av ytterligare tenorer kvarstår.

 

Medlemsavgiften har varit 150 kr/år.

 

Konserter och andra aktiviteter

 

Den 28 och 29 mars. Messa da Requiem av Verdi. Första dagen i Klosters kyrka och andra dagen Strängnäs Domkyrka. Vi sjöng tillsammans med Strängnäs Oratoriekör och Ars Musica samt dirigerades av Torvald Johansson. Orkestrar var Eskilstuna och Strängnäs Orkesterföreningar samt stråkar ur Kamus Kammar-orkester i Västerås. De fantastiska solisterna Andrea Hagman, Marianne Feldt, Mats Carlsson och Kosma Ranuer var en fröjd att höra. ”Nu förstår jag varför jag sjunger i kör” tänkte undertecknad saligt vid framförandet. Richard Berg skrev i EK ”De som besökte den fullsatta Klosters kyrka i lördags, eller den till bristningsgränsen fyllda Domkyrkan på söndagseftermiddagen, fick en upplevelse långt utöver det vanliga. Verdis mäktiga Messa da Requiem gavs en uttolkning av en klass, som sällan hörts i vår landsända”, vidare skrev han ”Torvald Johansson ledde det hela med entusiasmerande tydlighet och något så ovanligt som ödmjuk auktoritet. Det, Ni!”

 

Den 10 maj. Stefans Majgala, Stålforshallen, för femte året i rad. Dirigerade av Gustaf Sjökvist sjöng vi tillsammans med Ars Musica. Det blev ingen opera för oss denna gång utan vi sjöng några visor, bl a Stenhammar. Stefan Dahlbergs stipendium delades ut till Gamla Stadens Kammarkör under ledning av Mats Stenlund, som också medverkade. Nästan fullsatt konserthall.

 

Den 6 juni. Stora Sundby slott, Nationaldagskören framförde fosterländska sånger. Högtidligt som alltid.

 

Den 11-15 juni, torsdag - måndag. Körresa till Irland. 35 sångare och 2 medföljare deltog. Första anhalten var Dublin med guidad busstur och därefter egna upptäckts-färder till fots. Bl a uppsöktes platsen för Händels Messias´ uruppförande.  Lokalen där verket framfördes finns inte längre. Dock hittade några av oss en inskription på en vägg med texten ”George Frederic Handel. The first performance of the Messiah took place in the musick hall, Fishamble Street on April 13th 1742”. Stunden kändes magisk och vi insåg plötsligt varför Dublin blivit målet för vår resa. Morgonen därpå väntade en buss för att ta oss till västra sidan av ön och Galway. En paus på turen gjordes i Tullamore för att lära oss allt om whisky-framställning. Vi fick inte bara insupa kunskap. Provsmakning genomfördes innan inköp tog vid. På söndagen sjöng vi svenska sånger och hymner under mässan i St Augustine´s kyrka i Galway. Kyrkan var fullsatt och vi blev mycket väl mottagna. Akustiken var underbar.

Efter sången besökte vi Cliffs of Moher med buss och guide. Fantastisk naturupplevelse att se dessa kalkstensklippor, som stupar lodrätt ned i havet.

På måndag morgon var det dags för hemfärd. En mycket lyckad resa med fördjupad samvaro.

 

Den 6 september återuppförde vi repertoaren från Irland i Husby-Rekarne kyrka. Mycket uppskattat från publiken, som dock tyckte att vi sjungit för kort stund.

 

Den 24 oktober.  Direkt efter repetition inför Eskilstunas 350-årsjubileum dagen efter åkte vi till kungliga hufvudstaden och besökte Spagettioperan med Operacirkus. Ljuv musik med roligt framförande mitt bland den spagettiätande publiken. Torbjörn blev en favorit hos primadonnan, tillika Skäggiga damen, och plötsligt stod de på scenen ömt omslingrade tillsammans med ytterligare några körmedlemmar. Publiken var stormförtjust och trodde det var planerat och repeterat.

 

Den 25 oktober. Jubileumskonsert i Klosters kyrka med anledning av Eskilstuna 350 år och Klosters kyrka 80 år. Glenn Mossop dirigerade Ars Musica, Eskilstuna Oratoriekör och Eskilstuna Symfoniorkester. Bl a uruppfördes ett specialskrivet verk, Jubilate anno 09, av Dag Lundin med text av Folke Laufke. När vi väl förstått verkets inre väsen var det både roligt att sjunga och njutbart att lyssna på. Kyrkan var fullsatt. Patrik Uhlman skrev i EK: ”Bästa betyget på konsertens klass gav publiken – den satt helt enkelt kvar i kyrkan och ville inte gå därifrån”. Även vid denna konsert ansåg man att konserten var något för kort.

 

Den 19 december. Äntligen fick vi sjunga Bach´s Juloratorium igen. Har inte framförts sedan 2001. Inför överfylld Klosters kyrka sjöng vi tillsammans med Ars Musica och för tillfället sammansatt orkester. De fantastiska solisterna Andrea Hagman, Marianne Feldt, Mats Carlsson och Gunnar Birgersson gav glans åt konserten. Richard Berg skrev i EK angående vårt samarbete med Ars Musica: ”balansen var utmärkt och precisionen föredömlig”. Vidare: ”Per-Lennart Isaksson kan sannerligen vara både nöjd och stolt över detta framförande”. Publiken jublade när vi avslutat sista takten i Herrscher des Himmels. Lyckligtvis dock efter någon sekunds total tystnad.

 

Ett ovanligt intensivt musikår har gått tillända, under vilket också Åsa förtjänstfullt har gjort om vår hemsida till att bli vårt ansikte mot omvärlden, när vi inte sjunger.

 

Vi tackar Per-Lennart och varandra för fint samarbete och ett gott kamratskap.

 

 

 

Eskilstuna 2010-02-28

 

Å styrelsens vägnar

 

Karin Ingelson

Ordförande