Juni 2005

Oratoriekören framträdde i kyrka i Italien

 

 

 

Eskilstuna Oratoriekör har just kommit hem från en körresa till Gardasjön i norra Italien. Drygt 30 av körens medlemmar samt ca 10 medföljande var med på resan.

Förra söndagen deltog kören i mässan i stora kyrkan i Garda. Man framförde huvudsakligen verk av svenska kompositörer, såsom August Söderman, Knut Nystedt och Otto Olsson samt några svenska folkliga sommarpsalmer.

”Det är mycket stimulerande och inspirerande att göra en sådan här resa med kören” säger körledaren Per-Lennart Isaksson. ”Inte minst att få möjlighet att sjunga i en välbesökt gudstjänst, som vi gjorde i kyrkan i Garda. Vårt framförande blev mycket uppskattat av kyrkobesökarna. Man uppskattade att vi sjöng en del av styckena på latin, moderkyrkans språk, som prästen så träffande uttryckte det när han presenterade oss.”

 

Repertoaren framfördes även i Husby-Rekarne kyrka den 24 augusti 2005.

 

Uppvärmning före gudstjänsten.