För kalenderbitare kan bifogat dokument studeras. Kvaliteten är lite bristfällig (inscannat dokument). Håll tillgodo

(Kräver att du har Adobe Reader el motsvarande PDF-läsare installerat)

 

Oratoriekörens repertoar från 1965 till 1995.