Historik

Eskilstuna Oratoriekör har funnits sedan 1965. Arne Svensson samlade då ihop några intresserade sångare för att framföra Bachs Juloratorium. Kören skingrades efter detta "lysande framträdande" med Helge Brilioth, Marie-Louise Sirén, Christer Solén och "vår egen" Anna-Greta Malmquist som solister. Året därpå samlades körsångarna igen, för att fortsätta att sjunga tillsammans. Man utsåg en styrelse och till ordförande valdes Tomono Malmquist. Juloratoriet kom nu att framföras 14 år i följd. Kören har sedan även sjungit Händels Messias vid sin årliga julkonsert.

Körens verksamhetsberättelser, styrelseprotokoll och klippbok innehåller mycket spännande läsning. Naturligtvis speglas här problem som kören haft, bl a ekonomiska. Men roligast att läsa är alla programblad, som visar, att stora verk framfördes i stort sett varje år under körens första decennium.

Några exempel förutom Bachs juloratorium är Haydns Skapelsen, Händels Messias, Bachs Magnificat, Faurés Requiem, Mozarts Requiem, Bachs Johannespassion, Brahms Requiem, Bachs H-mollmässa, Vivaldis Gloria och Romans Svenska mässa.   

Ca 5 framträdande i snitt per år har naturligtvis inneburit an mängd annan musik dessutom. Flera av våra konserter har också rubricerats som "Visor och annan musik", och har inneburit intressanta möten med andra musikanter. Under en period av vårt körliv tillät vi oss att ägna oss åt kördans. Daniel Helldén fanns med som inspiratör och instruktör. För övrigt ett projekt som både kritiker och publik uppskattade. Arbetet med uruppförandet av "Den främmande kvinnan" i samarbete med Ulf Björlin måste framhållas som ett oförglömligt möte.

1972 innebar startår för samarbete med andra körer. Då handlade det främst om Strängnäs Oratoriekör, Jyväskylä studiokör och Västerås kammarkör. Sedan början av 80-talet har stora musiksatsningar gjort i samarbete med Ars Musica. I detta sammanhang måste Eskilstuna Orkesterförening och Sven Dahlberg framhållas som ovärderliga. Vilken inspiration! Vilka upplevelser! Bachs Matteuspassion, Orffs Carmina Burana , Brahms Requiem och kanske framför allt Verdis Requiem för att nämna några. Verksamhetsåret 79/80 innebar ett år fyllt av repetitioner med flera olika dirigenter.

Epoken Arne Svensson tog nämligen slut, då han fick tjänsten som domkyrkoorganist i Härnösand. Att vi överlevde berodde mycket på körmedlemmarnas fantastiska disciplin och sammanhållning, men naturligtvis i hög grad på de dirigenter, som hade vänligheten att ställa upp för oss. Här finns verkligen anledning att åter tacka Eskilstunas Anna-Greta Malmquist, Lars Engkvist från Södertälje, Birgit Norrman från Västerås och så återigen Sven Dahlberg. Till slut kom då Per-Lennart Isacksson som sedan dess har vårdat och skött arvet efter Arne Svensson.

Våren 2012 kom Maria Helmér in som vår nya körledare med nya impulser och nya spännande utmaningar för kören. Framtiden är tryggad!

Sommaren 2001 var vi även med och körade i Rhapsody in Rock, i Sundbyholm, tillsammans med Ars Musica. Ett par egna nummer fick vi också göra, "Hambo om bakfoten" och en sats ur Carmina Burana. Även operettmusik i samarbete med Sinfonietta Sörmland har blivit lite av en tradition.

Mellan 2002 till 2008 medverkade kören i 3 stora uppsättningar med musikteater, Jesus Christ Superstar, Carmina Burana och Showboat.

Körresorna som vi gjort har givetvis haft stor betydelse för Oratoriekörens utveckling, inte minst har det stärkt sammanhållningen. Oslo, Jyväskylä, London, Luton, Paris, Erlangen, Prag, Garda och Galway innebär sköna minnen för oss.

Se vidare under Årsberättelser eller under Konsertkalender.